Aktuality

Čo máme nové?

Prednáška a diskusia o elektronických závislostiach

pridal: charita | dátum: 21. februára 2024 | kategória: Ďakujeme

V Charitnom vzdelávacom centre sa minulý štvrtok konala zaujímavá prednáška spojená s diskusiou na tému Elektronické závislosti. Zamestnancov GKCH touto témou sprevádzal Miroslav Iľko z marketingovej agentúry Biznis.help, ktorému týmto srdečne ďakujeme.

V rámci prednášky zazneli aj rôzne aspekty nadmerného používania mobilných telefónov. Pán Iľko zdôraznil dôležitosť digitálneho detoxu a potrebu stanoviť jasné pravidlá pri používaní elektronických zariadení, najmä v prípade detí. Okrem toho boli účastníkom odporúčané zaujímavé knihy a filmy venované samotnej problematike.

Charitní zamestnanci sa v závere aktívne zapájali do diskusie a vymieňali si názory o tejto aktuálnej téme. Výsledkom podujatia bolo vzájomné obohatenie sa o nové poznatky, skúsenosti a nápady na riešenie tohto závažného problému v našej spoločnosti.

Veríme, že aj naši zamestnanci môžu mať dôležitú úlohu pri šírení osvety a podpore zdravého vzťahu k digitálnym technológiám vo svojom okolí.