Aktuality

Čo máme nové?

Pred 75 rokmi bl. P. P. Gojdič založil v Prešove Gréckokatolícku charitu

pridal: charita | dátum: 11. novembra 2022 | kategória: GKCH

Gréckokatolícka prešovská charita si 11. novembra pripomína 75. výročie od jej založenia ako diecéznej odbočky Ústrednej Karity na Slovensku. Okrem tejto výnimočnej príležitosti bola pred 15. rokmi posvätená Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča na Centre GKCHPO v Prešove.

Tieto dve pre nás významné udalosti sme si pripomenuli aj počas včerajšej odpustovej slávnosti, ktorá sa konala na centre prešovskej charity. Hlavným celebrantom sv. liturgie bol Mons. Ľubomír Petrík, delegát ad omnia Prešovskej archieparchie. Teší nás, že pri jej slávení asistovali 3 duchovní správcovia GKCHPO – o. Jozef Voskár, o. Vasil Kormaník a o. Jozef Gača. Odpustovej slávnosti sa zúčastnili zamestnanci našej charity aj zástupcovia Úradu PSK. Po sv. liturgii a myrovaní sme strávili príjemný spoločný čas pri rozhovoroch a chutnom občerstvení. Sme vďační, že sme si mohli toto výročie našej charity spoločne pripomenúť a osláviť.


Gréckokatolícka charita ako diecézna pobočka Ústrednej Karity na Slovensku bola založená v novembri 1947 Jeho Excelenciou biskupom Pavlom Petrom Gojdičom, OSBM. Podľa zatiaľ najstarších zachovaných dokumentov dňa 11.11.1947 Gréckokatolícky biskupský ordinariát v Prešove menoval pre oblasť podliehajúcu jeho správe za diecézneho riaditeľa Ústrednej Karity na Slovensku, otca Jána Mariána Potaša, OSBM.

V máji 1948 sa charita prostredníctvom obrovského zanietenia o. biskupa Gojdiča a svojho riaditeľa o. Mariána Potaša zapojila spolu s americkými organizáciami do pomoci pre asi 50 chudobných rodín a 3 ústavy z okresu Prešov, ktorý bol značne spustošený vojnou. Táto pomoc prichádzala vo forme potravín, odevov, liekov, peňazí z USA, ale aj ďalších štátov nie tak zničených vojnou. Touto záchrannou akciou sa podarilo zachrániť fakticky celú oblasť Prešova od hladu a hroznej epidémie, ktorá už v niekoľkých lokalitách začala prepukať. Následne v júli 1948 sa začala strastiplná cesta Pavla Petra Gojdiča, keď bol istý čas zatknutý, neskôr prešiel viacerými tábormi nútených prác, a tým mu bolo znemožnené pracovať v charite. Gréckokatolícka cirkev bola v apríli 1950 zlikvidovaná „Prešovským soborom“, postavená mimo zákon a charita viac nemohla plniť svoje poslanie. Činnosť prešovskej gréckokatolíckej charity v službe núdznym bola obnovená 1. septembra 1991.