Aktuality

Čo máme nové?

Pre ukrajinské deti sme pripravili fašiangový karneval

pridal: charita | dátum: 21. februára 2023 | kategória: Centrá podpory

Piatok 17. februára bol bohatý na zábavu aj v Prešove. Pracovníci Gréckokatolíckej charity Prešov si spoločne s dobrovoľníkmi pripravili karneval pre ukrajinské deti. Podujatie masiek, hier a tanca sa konalo v priestoroch otvoreného oddelenia prešovskej väznice na sídlisku Šváby.

Deti a mladí mohli súťažiť v rôznych disciplínach, v ktorých si precvičili svoju rýchlosť, presnosť či tímovú spoluprácu. V rámci niektorých hier museli využiť aj slovenský jazyk, v ktorom sa stále zdokonaľujú. Aktivity ako pretláčanie sa lanom, tradičný stoličkový tanec či kŕmenie kamaráta so zaviazanými očami boli zárukou spontánnej zábavy a smiechu.

Očakávanou aktivitou bolo vyhodnotenie súťaže o najkrajšie masky večera. Výber víťazov bol náročný, keďže si väčšina detí vyrábala masky sama deň pred karnevalom spolu s dobrovoľníkmi charity. Víťazi, ale aj zúčastnení sa tešili zo sladkých výher, s ktorými sa neváhali podeliť.

V závere programu nechýbalo ani srdečné poďakovanie od ukrajinských detí, ktoré si pre pracovníkov a dobrovoľníkov prešovskej charity pripravili na pamiatku krásne kresby.

Máme veľkú radosť, že sa do tejto aktivity zapojilo celkovo 18 ukrajinských detí rôznych vekových skupín. Spoločne sme mohli prežiť príjemný a radostný čas. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať dobrovoľníkom, ktorí venovali svoj čas a talenty pri príprave a realizácii samotného karnevalu, zvlášť ďakujeme bohoslovcom z Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove.