Aktuality

Čo máme nové?

Požehnané a pokojné sviatky!

pridal: charita | dátum: 23. decembra 2023 | kategória: GKCH

Milí naši priatelia a priaznivci,

prajeme Vám požehnané sviatky Kristovho narodenia a radostný nový rok 2024!

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň v roku 2023.