Aktuality

Čo máme nové?

Pôst – príležitosť na obrátenie

pridal: charita | dátum: 29. marca 2019 | kategória: Dom sv. Anny

Duchovný rozmer a rozvoj spirituality je nezanedbateľnou súčasťou služieb a zariadení našej Charity. K pôstnemu obdobiu patrí modlitba krížovej cesty, ktorá je starobylou a stále živou modlitbou Cirkvi. Naši klienti a zamestnanci sa zapojili do tejto modlitby vo svojich farnostiach. V Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku si krížovú cestu pripravili dievčatá z Domu svätej Faustíny – domov na polceste. Touto modlitbou prehĺbili spiritualitu aj deti a mladí z Domu sv. Anny v Starej Ľubovni.

Sviatok Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne sme si uctili celodennou duchovnou obnovou všetkých zamestnancov služieb Charity. 25. marca sme strávili v Klokočove, najvýznamnejším pútnickým miestom gréckokatolíkov na Zemplíne. Deň sme začali modlitbou akatistu k Bohorodičke. V kázni otec Matúš Marcin upozornil na pôstne obdobie aj na potrebu zmierenia i odpustenia. V závere sme sa spoločne modlili za uzdravenie a oslobodenie a uctili si klokočovskú ikonou Bohorodičky.

„Kam by sme mali uprieť svoj pohľad na ceste pôstom? Na KRÍŽ. Ježiš na kríži je kompasom života, ktorý nám ukazuje nebo.“ pápež František