Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc transfúznej stanici na Ukrajine

pridal: charita | dátum: 2. decembra 2022 | kategória: Ukrajina

Začiatkom marca po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine sme obdržali žiadosť o humanitárnu pomoc z Regionálnej transfúznej stanice darovania krvi v Užhorode. Neboli sme schopní vlastnými silami zrealizovať nákup celého vybavenia stanice, ale pokúsili sme sa pomôcť aspoň čiastočne. So žiadosťou o pomoc sme sa preto obrátili na viacerých darcov.

Do pomoci sa zapojila Slovenská katolícka charita, ktorá prispela k nákupu odberových kresiel pre darcov krvi. Výzvu finančne podporili aj individuálni darcovia, istou čiastkou sme pomohli aj my. Nakoniec sa nám podarilo zabezpečiť 4 stacionárne a 1 mobilné odberové kreslo.

Zásielku sme v novembri osobne zaviezli do Transfúznej stanice Užhorod. Pani riaditeľka Miroslava Krypak bola veľmi vďačná a vyslovila srdčené poďakovanie všetkým darcom.