Aktuality

Čo máme nové?

Oslavy 30. výročia obnovenia činnosti Gréckokatolíckej charity Prešov

pridal: charita | dátum: 8. júna 2022 | kategória: GKCH

Gréckokatolícka charita Prešov oslávila v minulom roku 30. výročie znovuobnovenia svojej činnosti (1. septembra 2021). Pri tejto výnimočnej príležitosti si pripravila podujatie Konferencia charity 2022. Konferencia bude prebiehať 9. júna 2022 na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Záštitu nad podujatím prevzal Mons. Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, bratislavský eparcha, Bc. Milan Krajniak, minister práce sociálnych vecí a rodiny SR a Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., emeritný rektor a zriaďovateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o., Bratislava. Partnermi podujatia sú Prešovský samosprávny kraj, Mesto Prešov a Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Podujatie začne úvodnou svätou liturgiou, ktorá bude celebrovaná v stredu 8. júna o 16:30 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove Mons. Petrom Rusnákom.

„Podujatím chce naša charita zhodnotiť a pripomenúť si najvýznamnejšie okamihy vo svojej činnosti za posledné desaťročie. V čom sa charita za toto obdobie posunula, čo sa jej podarilo, resp. aj nepodarilo a aké výzvy ju čakajú v ďalšom období. Zároveň sa chcemevzájomne s účastníkmipovzbudiť do služby charity, získaťmožno aj nové podnety. Všetkým, ktorí nás finančne, materiálne alebo duchovne podporujú chceme s otvorenosťou ukázať, ako spravujeme tieto hodnoty. Ďalším z jej cieľov je aj vydanie zborníka k tomuto 30. výročiu, ktorý dokomentuje obdobie posledných 10 rokov a činnosť našej charity,“ povedal na adresu pripravovanej konferencie riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov Peter Valiček.

Konferencia sa uskutoční v rámci 5. ročníka celoslovenskej iniciatívy charít na Slovensku  Národný týždeň charity 2022 a v roku 95. výročia katolíckej charity na Slovensku.

Prešovská charita širokej verejnosti sprístupní informácie o výročí, sprievodných aktivitách a autentické svedectvá klientov charity na webovej podstránke www.gkcharita-po.sk/30-vyrocie/.