Aktuality

Čo máme nové?

Núdznym pomáhame prostredníctvom sociálnych centier

pridal: charita | dátum: 28. februára 2023 | kategória: Humanitárna pomoc

Cez sieť sociálnych centier pomáhame jednotlivcom a rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej finančnej a sociálnej situácii. Len v minulom roku sme v rámci sociálnych centier sprostredkovali núdznym cez 2 344 kg potravín a takmer 300 kg hygienických potrieb. Podľa aktuálnych potrieb prijímateľov a v rámci našich možností pomáhame aj poskytnutím oblečenia, spotrebičov a inej materiálnej pomoci.

Tým, ktorým pomáhame sú zväčša seniori, osamelé matky, ale aj rodiny, ktoré postretla neočakávaná situácia. Jednou z nich bolo aj nešťastné vyhorenie interiéru domu, kedy sme rodine vypomohli materiálne zabezpečením nového zariadenia. Foto z odovzdávania potravinovej a materiálnej pomoci nám sprostredkovali zo Sociálneho centra na Jarkovej ulici v Prešove.

Pomoc sociálnych centier spočíva najmä v podpore, sprevádzaní a riešení problémov prijímateľov prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva. Sociálni poradcovia poskytujú pomoc aj pri vybavovaní úradných záležitostí, komunikáciu s odborníkmi a podporu v každodenných ťažkostiach. Táto sociálna služba je bezplatná. Ak prechádzate náročnejším obdobím, neváhajte sa na nás obrátiť.

Osobné stretnutie si môžete dohodnúť vopred. Nájdete nás v týchto mestách:

  • SOCIÁLNE CENTRUM V PREŠOVE – Jarková 79, Prešov; 0904 738 515, sc.po@gkcharita-po.sk
  • SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ – Štefánikova 1525/29, Humenné; 0910 852 036, sc.humenne@gkcharita-po.sk
  • SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK – Centrálna 849, Svidník; 0901 909 181, sc.svidnik@gkcharita-po.sk
  • SOCIÁLNE CENTRUM SNINA – Komenského 3192, Snina; 0909 250 517, sc.snina@gkcharita-po.sk