Aktuality

Čo máme nové?

Nový mesiac prináša nové vydanie mesačníka Cesta na tému Limit

pridal: charita | dátum: 3. októbra 2023 | kategória: Mesačník Cesta

Októbrové číslo časopisu Cesta s témou Limit je v distribúcii. Podporte kúpou časopisu našich distributérov na celom Slovensku.

  • O neurologických ochoreniach, nových liečebných postupoch, diagnostike a prevencii sme sa rozprávali s neurologičkou MUDr. Ivanou Ducárovou v rozhovore s názvom V živote nás výrazne limitujú ochorenia.
  • V duchovnom slove Veľký Boh a drobné srdce o. Jozef Gača píše, že ľudia sú neuveriteľne unikátnymi stvoreniami na tejto planéte. S fyzickými a mentálnymi schopnosťami. No zároveň nás obmedzujú rôzne limity. Tieto limity sa môžu týkať našej fyzickej kondície, psychických schopností alebo sociálnych vzťahov. Preto je dôležité rozumieť týmto limitom, v ich hraniciach sa vedieť pohybovať a správne a spravodlivo ich pre svoje a spoločné dobro využívať, zvládať a prekonávať.
  • V článku Limity ľudského prežitia šéfredaktorka Denisa Považanová píše o fascinujúci schopnostiach ľudského druhu. Akokoľvek sa ľudské telo zdá byť v niektorých situáciách silné a odolné, v kontexte kozmu ako celku je znepokojivo krehké.
  • V celoročnom cykle Ísť na všetky periférie predstavujeme organizáciu Divé maky. Divé maky je občianske združenie, ktoré podporuje mimoriadne nadané rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v rozvoji vzdelania a talentu. Od roku 2005 pomáhajú meniť životy mimoriadne nadaných rómskych detí, ktorým záleží na svojej budúcnosti. S pomocou individuálnych darcov finančne pokryli viac ako 850 štipendií, a zabezpečili sociálne znevýhodneným rómskym deťom šancu na kvalitnejšie vzdelanie a rozvoj talentu. Divé maky pomohli stovkám detí študovať na stredných a vysokých školách, konzervatóriách, univerzitách a akadémiách.
  • V svedectve S limitmi musíme počítať píše Mária o svojom synovi: „Ráno ho priviedli policajti, vraj spal na lavičke. Vzali sme ho za psychiatrom do nemocnice a hospitalizovali ho okamžite. Potreboval prejsť detoxom“.
  • Článok PSK Buduje vo Vranove nové kultúrne centrum predstavuje skutočnosť, že vo Vranove nad Topľou začala prestavba budov pre nový multifunkčný komplex kultúry zastrešujúci župnú knižnicu a osvetu.
  • V rubrike Obrazy sveta je predstavený obraz Raňajky veslárov. Renoir bol jedným z prvých stúpencov impresionizmu a toto je jeho posledné veľké dielo vytvorené v tomto štýle, prv než sa vrátil k technikám starých majstrov.
  • V zaujímavej druhej časti rozhovoru s vladykom Petrom Rusnákom s názvom Limituje nás súčasnosť sme sa rozprávali o súčasnej spoločnosti, o mladých a cirkvi a o očakávaniach synodálneho procesu.
  • V článku Wakefieldove arašidy si približujeme zaujímavosti a hlúpe chyby obdobia kolonizácia.

Nechýbajú Krížovka, Vtipy a Správy z charít. Prijemné čítanie!