Aktuality

Čo máme nové?

Nový mesiac, nové vydanie časopisu Cesta!

pridal: charita | dátum: 2. júla 2024 | kategória: Mesačník Cesta

Letné dvojčíslo (júl – august 2024) časopisu Cesta s témou ÚSUDOK je v distribúcii. Podporte kúpou časopisu našich distributérov na celom Slovensku. 

Na úvod sa v prvej časti rozhovoru Riadime sa rozumom alebo emóciami? zhovárame s doktorom Radkinom Honzákom. Radkin Honzák je český psychiater, publicista a vysokoškolský pedagóg. Špecializuje sa na psychoterapiu a je zástancom psychosomatického (biopsychosociálneho) prístupu. Rozprávali sme sa o emóciách a vedomom rozhodovaní sa, o strachu, psychopatoch a výchove.

V nasledujúcom článku z charít autorka Mgr. Miroslava Knapíková píše o tom, ako Slováci pomáhajú deťom v Indii. Slovenská katolícka charita spolupracuje so sestrou Mariou od roku 1996 v rámci projektu Adopcia na diaľku®.

V duchovnom slove o. Jozef Gača píše, Nebojte sa robiť rozhodnutia. Strach z chýb je najväčšou brzdou v živote.  Život je celý o rozhodovaní. Niekedy im však venujeme toľko pozornosti, že nám unikajú samotné životné situácie a brzdíme tak seba aj ľudí okolo nás. Neschopnosť rozhodnúť sa je častokrát podmienená strachom zo zodpovednosti, ktorú so sebou rozhodovanie prináša.

V rozhovore s Pavlom Iringom Domovy pre bezdomovcov sa Mgr. Denisa Považanová pokúša priblížiť zaujímavý projekt. Chudobných, ktorí prišli o bývanie, pribúda každým rokom, sú medzi nimi aj dôchodcovia, ľudia s psychiatrickými ochoreniami či mladí z detských domovov. Spektrum je rôznorodé a práca s nimi náročná. Mať domov, mať strechu nad hlavou je jedna zo základných vecí, aby si človek mal kde oddýchnuť, vyspať sa, urobiť hygienu, vyprať veci, uvariť polievku alebo rannú kávu. Občianske združenie Misia lásky, ktoré založili traja dobrovoľníci v Trenčíne, pomáha ľuďom bez domova zabezpečiť strechu nad hlavou.

Článok Príďte bicyklovať do Polonín predstavuje skutočnosť, že cyklisti sa tešia z opravených cyklotrás v Poloninách. Medzi Starinou a bývalou obcou Ruské prešlo rekonštrukciou vyše 14 kilometrov cyklistických ciest, ale aj sedem mostov a niekoľko desiatok priepustov.

V rubrike Obrazy sveta je predstavený obraz Guvernantka. Chardinov svet bol svetom osvietenskej buržoázie, ktorá v polovici 18. storočia výrazne ovplyvňovala francúzsku spoločnosť. jeho obrazy sú letmým pohľadom do jej sveta. Inšpirovali ho žánrové obrazy a zátišia holandských majstrov 17. storočia, ktoré boli v tom čase módnou záležitosťou francúzskych zberateľov. Tento obraz bol vystavený na parížskom salóne a napriek skromnému formátu a námetu získal veľký obdiv.

V novom cykle V prvej línii – predstavenie zamestnanca slovenských charít predstavíme Mgr. Zuzanu Strakovú, odbornú zástupkyňu ADOS a sestru manažérku. ADOS Charitas je domáca ošetrovateľská starostlivosť, ktorú zabezpečujú sestry v spolupráci s ambulantnými lekármi, špecialistami a rodinou pacienta. Prioritou starostlivosti je pomáhať jednotlivcom, rodine a skupine v zdraví a v chorobe, vykonávať činnosti podporujúce zdravie alebo prispievajúce k uzdraveniu či pokojnej smrti v prirodzenom sociálnom prostredí.

V cykle Univerzita vzťahov ponúkame článok Pre zlepšenie vzťahov zanechajte posudzovanie. Väčšina z nás chodí po svete a neustále súdi. Niektoré z tých súdov sú potrebné, napríklad posúdenie, či sa vaše auto zmestí do malého priestoru, ktorý sa otvoril v ďalšom pruhu na diaľnici. Ale to nie je ten druh úsudku, o ktorom tu hovorím. Hovorím o úsudkoch, ktoré používame na to, aby sme sa cítili lepšie, keď sa rozhodneme, že voľby niekoho iného nie sú také dobré ako tie naše.

V krátkej úvahe Zdravý úsudok sa zamýšľame na tým, čo je dobrý úsudok. Správny úsudok si vyžaduje aj správne myšlienkové postupy. Nie každý dokáže správne logicky uvažovať, čo ho vo svojej podstate nečiní menejcenným, len ho to obmedzuje pri výbere povolania a toho, čo je schopný zvládnuť. Spoločnosť potrebuje rôzne pracovné pozície a povolania.

V cykle Hrady a zámky predstavujeme Oravský hrad. Oravský hrad tvorí malebná skupina budov pristavaných tesne k skalnej vyvýšenine, sledujúc a využívajúc jej prirodzený reliéf. Hodnota areálu je v zachovanosti objektov, kde jednotlivé, postupne vznikajúce paláce, opevnenia, veže, kaplnka, fara a ďalšie funkčné budovy s mohutným opevnením sa radia k sebe, reprodukujúc tak pradávne osídlenie starého hradiska, pochádzajúceho možno už z rozhrania letopočtu.

Kazuistika: Ťažký osud analyzuje príbeh pani V. ktorá od narodenia bojuje s ťažkým osudom.

Nechýbajú KrížovkaVtipy a Správy z charít.