Aktuality

Čo máme nové?

Novoročný obed pre ľudí bez domova

pridal: charita | dátum: 17. januára 2024 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Na ulici Pod Táborom v Prešove sme srdečne privítali nový rok spolu s ľuďmi, ktorí momentálne nemajú domov. Novoročný obed pre ľudí bez domova bol naozaj štedrý a slávnostný. Na toto podujatie prijalo pozvanie niekoľko desiatok ľudí v núdzi, ktorí nachádzajú útočište a podporu v našich službách krízovej intervencie.

Prijímateľom sociálnej služby nízkoprahového denného centra sa v úvode prihovoril riaditeľ GKCH Peter Valiček. Po spoločnej modlitbe sme servírovali chutnú kapustnicu, rezne a šalát. Samozrejmosťou boli aj tradičné medovníky ako sladká bodka na záver. Program sme obohatili charitným bazárikom s oblečením, drogériou a potravinami pre ľudí bez domova. Prijímatelia si mohli vybrať z bohatej ponuky niečo na potešenie či praktické využitie.

Slávnostný novoročný obed so sprievodnou aktivitou sa konal 11. januára v priestoroch nízkoprahového denného centra Domu sv. Jána Milostivého.

Veríme, že štedrosť, ktorú naši prijímatelia zažili, ich bude sprevádzať počas celého roka.