Aktuality

Čo máme nové?

Novoročná akadémia Domu sv. Anny

pridal: charita | dátum: 13. januára 2023 | kategória: Dom sv. Anny

Dom sv. Anny v Starej Ľubovni si spolu so Špeciálnou základnou školou sv. Anny pripravili pre pozvaných hostí a rodičov detí novoročnú akadémiu.

Slávnostný deň otvorila sv. liturgia s vladykom Mariánom Andrejom Pacákom v gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Program pokračoval v miestnom kultúrnom dome, v rámci ktorého sa deti a mladí dospelí predstavili spevom, tancom, básničkami aj scénkami. Bohatý kultúrny program spestril hosť programu – žiaci ZUŠ sv. Jána Nepomúckeho pod vedením Aleny Zreľákovej.

Chvályhodné výkony a odvahu vystupujúcich ocenilo publikum silným potleskom, dokonca nechýbal standing ovation. Akadémia bola veľkým zážitkom aj pre samotných účinkujúcich, ktorí mohli po dlhšej odmlke odprezentovať svoje talenty pred rodičmi a širšou verejnosťou. Aj napriek svojmu zdravotnému hendikepu dokázali pod odborným vedením pripraviť krásny a obohacujúci program.

Akadémia bola plánovaná ešte v decembri 2022. Z dôvodu zvýšenej chorobnosti u detí sa ju organizátori rozhodli presunúť na nový rok. Program akadémie preto nadväzoval na vianočný a novoročný čas.

Medzi vzácnych hostí na akadémii patril vladyka Marián Andrej Pacák, Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a odborná garantka služieb Domu sv. Anny, Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa, zástupcovia ďalších spolupracujúcich inštitúcií, podporovatelia a priaznivci Domu sv. Anny a Špeciálnej základnej školy sv. Anny.

Zdroj foto: Mesto Stará Ľubovňa