Aktuality

Čo máme nové?

Novembrové číslo Cesty na tému Vzdelanie

pridal: charita | dátum: 7. novembra 2022 | kategória: Mesačník Cesta

Novembrové číslo časopisu Cesta na tému Vzdelanie je už v distribúcii. Podporte kúpou časopisu našich distributérov na celom Slovensku.

V aktuálnom čísle časopisu si môžete prečítať rozhovor o význame a dôležitosti vzdelania a výchovy s PhDr. Jánom Svobodom. Poradenského psychológa sme sa pýtali na memorovanie, šikanu a autority vo výchove. Ján Svoboda zdôrazňuje, že potrebujeme zmeniť zabehnuté učenie tiež v tom, že „neviem“ nie je zlé a chyba nie je zlá. Chyba je minutie cieľa.

V Kazuistike: Obeť obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania je predstavený príbeh a riešenie vážnej situácie prijímateľky sociálnej služby, ktorá bola sexuálne využívaná a obchodovaná.

Duchovné slovo Od vedomosti k múdrosti o. Jozefa Gaču sa zamýšľa nad významom školy. Každému škola čosi dáva a okrem vzdelania sú to v neposlednom rade priatelia, skúsenosti a nezabudnuteľné spomienky.

V celoročnom cykle Muž v rodine uvádzame tému Bitka na oko. Priblížime tému zápasenia medzi otcom a synom ako hry. Prostredníctvom hry stanovuje otec medze agresivity a dieťa sa učí ovládať svoj temperament a prudkosť, kontrolovať svoje emócie a nenechať sa nimi úplne zaplaviť.

V rubrike Chrámy sveta je predstavená nedávno poškodená požiarom, slávna katedrála Notre-Dame v Paríži. V roku 876 venoval francúzsky kráľ Karol II. Holý pútnickému miestu svätú relikviu, tuniku Panny Márie, ktorú mala oblečenú pri prijatí správy o narodení Ježiša Krista od archanjela Gabriela. Od tej doby sa v Chartres schádzajú mnohí pútnici, aby si uctili túto relikviu posvätnú pre všetkých kresťanov.

Článok PSK informuje o tom, že Nadácia PSK spojila sily s Úradom komisára pre deti. Úrad komisára pre deti a Nadácia PSK pre podporu rodiny budú spolupracovať pri poskytovaní pomoci i poradenstva. Prvým výstupom je výmena informácií i prepojenie webových sídel, ktoré majú pomôcť najmä rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením či deťom z marginalizovaných rómskych komunít.

Pokračujem druhou časťou článku Zákony vývoja a kolapsu civilizácií. Podľa článku je dobré si uvedomiť, že jedna zo zásadných vecí, ktoré nás učí archeológia dlhých časových radov, je, že náš spôsob život v posledných dekádach bol skôr výnimočný. A nemôže trvať večne.

V článku Vydieračské emaily varujme pred aktuálnym emailmi a správami, ktoré sa objavujú v stovkách prípadoch. Viacerí odborníci na IT tvrdia, že ak dostanete takéto maily, určite neplaťte žiadne peniaze vydieračovi.

V článku Vzdelanie je len začiatok sa šéfredaktorka Denisa Považanová zamýšľa nad potrebou vzdelávania. Vzdelanie má svoj význam, pretože je to najjednoduchšia cesta k múdrosti, ktorú je ťažké definovať.

V sobotu 8. októbra sa v maďarskom meste Sárospatak konala každoročná celonárodná púť charít. Stretnutie charitných zamestnancov však po prvýkrát malo aj medzinárodný charakter. Viac sa dozviete v článku Zúčastnili sme sa 1. Medzinárodnej púte charít v Sárospataku.

Nechýbajú Krížovka, Vtipy a Správy z charít.

Prajeme Vám príjemné čítanie!