Aktuality

Čo máme nové?

Nové hygienické zariadenia v Nízkoprahovom dennom centre za finančnej podpory Mesta Prešov

pridal: charita | dátum: 12. januára 2024 | kategória: Ďakujeme

Koncom kalendárneho roka 2023 sa zrealizovala oprava a doplnenie hygienických zariadení v Nízkoprahovom dennom centre Prešov na ulici Pod Táborom 33/A v Prešove. Účelom výstavby bolo zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb krízovej intervencie. Projekt bol finančne podporený Mestom Prešov a čiastočne z vlastných zdrojov Gréckokatolíckej charity Prešov.

Poskytnuté finančné prostriedky: Mesto Prešov – 15 000,- €

Rozpočet výstavby: 15 588,- €

Trvanie výstavby: 14.-28.12.2023

Zhotovitelia stavby: STAVPOL, s.r.o., Prešov

Realizáciou rekonštrukcie a doplnenia hygienických zariadení v nízkoprahovom dennom centre: 

  • sme získali k jestvujúcemu zázemiu hygienických zariadení naviac jednu samostatnú sprchu a toaletu s umývadlom;
  • vymenili a opravili sme staré hygienické zariadenia kvôli ich opotrebovaniu, pretekaniu a zamáčaniu múrov;
  • zvýšili sme kapacitu, komfort a kvalitu hygienických zariadení pri ich užívaní ľuďmi bez domova;
  • nové hygienické zariadenia budú slúžiť prijímateľom sociálnej služby nízkoprahového denného centra a nocľahárne Domu sv. Jána Milostivého;
  • po úpravách máme k dispozícii celkovo 4 sprchy, 4 toalety, 2 pisoáre, 5 umývadiel;
  • všetky hygienické zariadenia sú bezbariérové.

Mestu Prešov za poskytnutú finančnú dotáciu úprimne ďakujeme.

Mesto Prešov – logo

Pôvodný stav

Počas rekonštrukcie

Po rekonštrukcii