Aktuality

Čo máme nové?

Našu prácu podporuje mesto Stará Ľubovňa

pridal: charita | dátum: 8. augusta 2022 | kategória: Ďakujeme

V kalendárnom roku 2022 sme získali účelovú dotáciu na náklady projektu „Spoznávame historické pamiatky“ z Mesta Stará Ľubovňa v hodnote 2 500 EUR. Finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie poskytovanej služby prijímateľom Domu sv. Anny, posúdeným na VI. stupeň odkázanosti na inú fyzickú osobu, ktorí denne navštevujú Dom sv. Anny.

Vďaka finančnej dotácii mohli byť uhradené výdavky spojené s organizovaním dvojdňového výletu pre mladých dospelých so zdravotným znevýhodnením. Prijímatelia zariadenia navštívili v mesiaci jún kúpeľné mesto Bojnice a jeho okolie. Dom sv. Anny má za sebou výlet plný zážitkov, spoznávania a zábavy. Jednou z pripravených aktivít pre prijímateľov, ich rodičov a zamestnancov Domu sv. Anny bola návšteva Technického Moto múzea v Novákoch, kde ich čakalo zážitkové fotenie pri veteránoch a historických automobiloch. Hlavnou myšlienkou projektu bolo navštíviť kúpeľné mestečko Bojnice, známe asi väčšine z nás, aj keď viacerí doň možno ešte nezavítali, čo sa nám aj podarilo.

Aj týmto by sme sa chceli Mestu Stará Ľubovňa úprimne poďakovať za poskytnutie finančných prostriedkov.

Mesto Stará Ľubovňa