Aktuality

Čo máme nové?

Našu činnosť podporuje aj Mesto Stará Ľubovňa

pridal: charita | dátum: 12. novembra 2021 | kategória: Dom sv. Anny

V tomto kalendárnom roku 2021 sme získali účelovú dotáciu na náklady „Environmentálna výchova a rozvoj pracovných zručností“ z Mesta Stará Ľubovňa v hodnote 3 000 EUR. Finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie poskytovanej služby prijímateľom Domu sv. Anny, ktorí sú posúdení na VI. stupeň odkázanosti na inú fyzickú osobu.

Vďaka finančnej dotácii mohli byť uhradené výdavky spojené s organizovaním výletov pre mladých dospelých so zdravotným znevýhodnením. Prijímatelia Domu sv. Anny navštívili v mesiaci júl Botanickú záhradu v Košiciach a počas druhého výletu ZOO v Spišskej Novej Vsi. Z výletov si odniesli veľa príjemných zážitkov.

Ďalej boli finančné prostriedky vynaložené na nákup vyvýšených záhonov, záhradníckeho materiálu, okrasných rastlín a krovín, liečivých bylín a kvetov v okolí zariadenia.

Mestu Stará Ľubovňa za poskytnutie finančných prostriedkov úprimne ďakujeme.

Mesto Stará Ľubovňa