Aktuality

Čo máme nové?

Naša charitná rodina sa rozrastá

pridal: charita | dátum: 8. júna 2021 | kategória: Farská charita

V troch ďalších farnostiach v rámci Prešovskej archieparchie sa našli dobrovoľníci zapálení pre charitné dielo. 24. mája sa nám podarilo uviesť v poradí 7. farskú charitu v gréckokatolíckej farnosti Remeniny. V priebehu Národného týždňa charity boli slávnostne uvedené ďalšie 2 FCH – Svetlice (30. máj) a Vyšný Orlík (2. jún).

Dobrovoľníkom vyprosujeme hojné Božie požehnanie, veľa nápadov a entuziazmu do ich služby vo farnosti.

FCH Remeniny

FCH Svetlice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCH Vyšný Orlík

 

Farská charita je registrované spoločenstvo veriacich (spoločenstvo dobrovoľníkov vo farnosti), ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi.

> Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č.: 0910 842 034 alebo emailom: rajnakova@gkcharita-po.sk