Aktuality

Čo máme nové?

Národný týždeň charity 2020 v znamení pokračujúcej vlny solidarity

pridal: charita | dátum: 31. mája 2020 | kategória: Aktuality

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ CHARITY 2020
„TÝŽDEŇ DOBRÝCH SKUTKOV“

30.5. – 5.6. 2020

Gréckokatolícka charita Prešov sa už po tretíkrát zapája do iniciatívy Národný týždeň charity. Celonárodné podujatie opätovne pripravuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s 10 arcidiecéznymi a diecéznymi charitami. V dňoch 30. mája až 5. júna 2020 plánujú v diecézach predovšetkým prostredníctvom online priestoru upriamiť pozornosť verejnosti na charitné služby a zariadenia, ktoré sa starajú o núdznych vo všetkých regiónoch Slovenska. Tretím ročníkom tohto podujatia pozývame všetkých, aby sa stali súčasťou spoločenstva Charity.

Súčasná situácia nám nedovoľuje, aby sme verejnosti sprístupnili naše zariadenia alebo usporiadali spoločné aktivity na námestiach tak, ako tomu bolo po minulé roky v rámci tohto týždňa. Charita sa však rozhodla, že naplno využije online priestor. Podujatie bude zahájené nedeľnou sv. omšou (31.5.) o 16:00 hod. z Kostola Povýšenia sv. Kríža v Petržalke.  Hlavným celebrantom sv. omše bude Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Priamy prenos budete môcť sledovať naživo prostredníctvom FB stránky Slovenskej katolíckej charity (SKCH) alebo na webovej stránke: https://www.charita.sk/tyzdencharity/.

Od pondelka 1.6. do piatka 5.6. bude spoločný program pokračovať 5 diskusiami na zaujímavé témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Sledovať ich bude možné prostredníctvom FB stránky alebo webu SKCH v čase od 17:00 hod. Tie priblížia ciele charity i spôsoby pomoci širokej škále núdznych cez príbehy a rozprávanie „lokálnych hrdinov“ – jej zamestnancov, dobrovoľníkov i prijímateľov pomoci. Za Gréckokatolícku charitu Prešov (GKCH) sa utorkovej diskusie (2.6.) zúčastní Ing. Eduard Malatinec, zástupca riaditeľa GKCH. Ako dlhoročný pracovník Charity bude rozprávať o tom, ako GKCH rieši otázku pomoci ľuďom v hmotnej alebo inej núdzi – nezamestnaným či trpiacim závislosťami.

V rámci programu si naši dobrovoľníci v stredu 3.6. vyhrnú rukávy a skrášlia verejné priestranstvo v meste Prešov. Spolu so zamestnancami Domova nádeje – centra pre deti a rodiny v Prešove pripravujeme na štvrtok 4.6. živý prenos, počas ktorého sa bude môcť zapojiť aj verejnosť a klásť hosťom otázky týkajúce sa najmä témy „závislosti“. Prenos odvysielame na faceboovej stránke GKCH v daný deň o 18:30 hod. Týždeň zavŕšime v piatok 5.6. spoločnou sv. liturgiou v prešovskom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa s o. Vasilom Kormaníkom, duchovným správcom GKCH.

Motto tohtoročného Národného týždňa charity je „Srdcom chariťák“

Súčasťou podujatia bude výzva smerom k verejnosti, aby sa ľudia zapojili konaním vlastných dobrých skutkov a svoju pomoc zdieľali na sociálnych sieťach pod hashtagom #SrdcomChariťák. Charita dúfa, že podujatie pomôže vyvrátiť predsudky a stereotypy v zmýšľaní voči tým, ktorí nás prosia o pomoc. Tým najväčším spoločným úmyslom je rozšírenie spoločenstva pomáhajúcich. Iniciatíva tak reaguje aj na vlnu solidarity, ktorá sa zdvihla pod tlakom hrozby COVID-19, no ktorej hrozí, že utíchne spolu s obmedzeniami. Novým úmyslom podujatia je preto i naďalej šíriť dobré skutky a podieľať sa na tom, aby sa stali trvalou a prirodzenou súčasťou našich životov.

Zapojiť sa môže každý. Na stránke www.charita.sk nájdete informácie o pripravovaných diskusiách aj tipy na dobré skutky. Uľahčite spoločnosti cestu k dobru. Odhaľte v sebe srdce chariťáka a inšpirujte k pomoci aj ostatných!

 

POZRITE SI PROGRAM TOHTOROČNÉHO NTCH 2020:

  • spoločné sprievodné aktivity – diskusie
  • aktivity iniciované GKCH, Prešov