Aktuality

Čo máme nové?

Národný projekt EU-CARE

pridal: charita | dátum: 7. júna 2023 | kategória: Ďakujeme

Vyjadrujeme poďakovanie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, že sme jednou z podporených organizácií projektu EU-CARE „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Pre viac informácií o Národnom projekte EU-CARE