Aktuality

Čo máme nové?

Na galavečere Krídla túžby vystúpi aj dievčenský zbor z Domu sv. Faustíny vo Svidníku

pridal: charita | dátum: 30. augusta 2019 | kategória: Dom sv. Faustíny

Medzi štvoricou účinkujúcich na tohtoročnom galavečere Krídla túžby bude aj dievčenský spevácky zbor Faustínky z Domu sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku (Gréckokatolícka charita Prešov). Vystúpenie pozostávajúce z rusínskych duchovných i ľudových skladieb obohatené o báseň i rómsky tanec zaujal porotu na regionálnom kole súťaže v Tovarnom.

 

Dvaja zo štyroch účinkujúcich si postup na Krídla túžby v Divadle Jonáša Záborského vybojovali na regionálnej súťaži v stredu 28.8.2019 v Centre sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom. Na súťaži pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja pre územie okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou sa zúčastnilo 15 kolektívov prijímateľov sociálnych služieb. Každé účinkujúce teleso predviedlo program, ktoré si poctivo cvičili. V prípade vranovských víťazov to bolo tieňové divadlo stvárnené pomocou kulís a rekvizít.

Dom sv. Faustíny sa prezentoval dievčenským speváckym zborom, ktorého vystúpenie pozostávalo zo spevov náboženských, rusínskych i rómskych skladieb. Helena Paňková, vedúca zariadenia priblížila, že v rámci odborných činností si dievčatá rozvíjajú svoje talenty: „Spev a tanec prirodzene patrí k temperamentu našich klientok a my v domove na polceste sa snažíme ich prirodzené nadanie ďalej rozvíjať. Pravidelnými nácvikmi sa snažíme prijímateľky učiť zodpovednosti a plánovaniu programu. Zároveň je to aj forma ako ukázať verejnosti, že aj tieto dievčatá, často na okraji spoločnosti, dokážu na sebe pracovať a napredovať.“

Ocenenie Krídla túžby, ktorého cieľom je nájsť v sociálnych službách na území Prešovského kraja poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou výnimočnosťou, kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, mimoriadnymi úspechmi, inovatívnymi metódami práce či nezištnými činmi môžu byť príkladom dobrej praxe v sociálnych službách, budú v Divadle Jonáša Záborského v Prešove odovzdávať 24. októbra.