Aktuality

Čo máme nové?

Most smerom na Sekčov natreli ľudia bez domova

pridal: charita | dátum: 18. júna 2019 | kategória: Dobrovoľníci

Počas Národného týždňa charity sme sa usporiadali v meste Prešov environmentálnu aktivitu, v rámci ktorej sme náterom vdýchli nový šat zábradliu na moste spájajúcom sídlisko Sekčov s centrom mesta Prešov. Na prácach sa okrem dobrovoľníkov podieľali aj prijímatelia pobytových služieb – ľudia bez domova, ktorí využívajú služby krízovej intervencie Gréckokatolíckej charity Prešov.

Ľudia bez prístrešia sú súčasťou našej spoločnosti a prácou môžu byť užitoční pre komunitu, v ktorej žijú. Preto sme spojili sily a vyčistili okolie mostu i natreli zábradlie na moste, ktoré sa nachádza v širšom okolí zariadenia, kde sídlia sociálne služby. Do aktivity sa zapojili klienti Pobytových zariadení Pod Táborom 33 v spolupráci so zamestnancami a dobrovoľníkmi. Prácu si rozložili na niekoľko dní, vzhľadom na horúce letné počasie.