Aktuality

Čo máme nové?

Mestu Humenné ďakujeme za finančnú podporu

pridal: charita | dátum: 15. októbra 2023 | kategória: Ďakujeme

Mesto Humenné nám v roku 2023 poskytlo finančnú dotáciu v sume 560 €. Čiastka 360 € z  dotácie bola použitá na úhradu nákladov spojených s hipoterapiou pre prijímateľov sociálnej služby. Suma 200 € pokryla náklady na realizáciu neformálneho vzdelávania, kedy prijímatelia navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi.

V mesiacoch máj, jún a september Dom sv. Júdu Tadeáša navštívil Rekreačný a jazdecký dvor pod Vihorlatom v obci Kamienka. Prijímatelia mali možnosť jazdy na koni. Tým, ktorým to hendikep nedovoľoval, tak mohli koňa aspoň nakŕmiť a pohladiť. Prostredníctvom tejto aktivity sa im vytvárajú zážitky, ktoré skvalitňujú ich život, zlepšujú ich psychické a fyzické zdravie a pomáhajú k socializácii prijímateľov do spoločnosti. Sú to neoceniteľné zážitky, na ktoré dlho spomínajú s úsmevom na tvári.

 

Dňa 23. augusta 2023 12 prijímateľov sociálnej služby Domu sv. Júdu Tadeáša a 4 zamestnanci tohto zariadenia sa zúčastnili výletu do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Výletu sa zúčastnili aj rodičia niektorých prijímateľov. Po obhliadke zoologickej záhrady sa presunuli do historického centra mesta, kde mali rezervovaný obed. V centre mesta navštívili aj rímskokatolícku katedrálu – Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Prínos tohto výletu bol v spoznávaní nového mesta a nových zvierat v ZOO, ktoré mohli prijímatelia vidieť naživo, v nacvičovaní komunikačných zručností, v posilňovaní sebaobslužných úkonov a v spoznávaní sa s rodičmi navzájom.

Mestu Humenné za poskytnuté finančné prostriedky ďakujeme.