Aktuality

Čo máme nové?

Májová Cesta s témou Vášeň

pridal: charita | dátum: 2. mája 2024 | kategória: Mesačník Cesta

Májové číslo časopisu Cesta s témou VÁŠEŇ je v distribúcii. Podporte kúpou časopisu našich distributérov na celom Slovensku.

  • Na úvod sa v rozhovore Vášeň pre vedu zhovárame s profesorom Jaroslavom Petrom, českým biológom, bioetikom a popularizátorom vedy o vede, ktorá skúma škodlivosť plastov pre nás a pre planétu ako takú.
  • V duchovnom slove Pieseň o vášni o. Jozef Gača píše, že vášeň je nesmierne silná emócia. Je v každom z nás. Výzva „objaviť svoju vášeň“ je stále pre človeka aktuálna. Je hybnou silou života človeka. Nie je to len niečo, čo nás baví, je našou súčasťou.
  • V novom cykle V prvej línii – predstavenie zamestnanca slovenských charít predstavíme Jána Koštu, PR manažéra zahraničných projektov SKCH. Janek dopovedal na otázky o svojej povolaní a o práci na zahraničných projektoch SKCH.
  • V svedectve Vášeň bez hraníc rozpovie svoj životný príbeh Jaroslav. Jaroslavova minulosť a zmena života by pokojne mohla byť námetom na svetový dobrodružný film.
  • Článok Kraj ocenil najúspešnejších športovcov za rok 2023 predstavuje skutočnosť, má za sebou jubilejný 20. ročník oceňovania v tradičnej ankete Športovec PSK. V apríli priniesol ocenenie pre športovcov, ktorí sa v roku 2023 postarali o mimoriadne športové úspechy.
  • V rubrike Obrazy sveta je predstavený obraz Márnosť ľudského života. Steenwyckov provokatívny obraz je vynikajúcim príkladom alegórie pominuteľnosti pozemského života, známej ako vanitas. Zátišie je plné symbolov a narážok na smrť a márnosť života a čím dlhšie ho študujeme, tým väčšmi sa javí ako vizuálne mravné poučenie v duchu myšlienok starozákonnej knihy Kazateľ.
  • V cykle Univerzita vzťahov ponúkame článok Láska ako základ zdravých vzťahov. Máme predstavu o tom, čo láska nie je. Zdá sa, že je ľahšie povedať, čo láska nie je, ako zadefinovať, čo pravá láska je, a to napriek silnej túžbe v našich dušiach po skúsenosti skutočnej lásky. Ľudia sa dožadujú pravej lásky a stávajú sa zraniteľnými v jej hľadaní. „Môžem dôverovať tejto osobe, že mi preukáže skutočnú lásku?
  • V cykle Hrady a zámky predstavujeme Jelenec – Gýmešský hrad. Gýmeš patrí medzi málo hradov, na ktorých ešte aj počas 18. storočia prebiehala výstavba. Palác horného hradu zmenili na kaplnku s kryptou rodiny Forgáčovcov. Panstvo hrad Gýmeš obývalo až do roku 1865, keď sa presťahovalo do kaštieľa v Jelenci.
  • Kazuistika: Príbeh z útulku analyzuje prípad Janka, ktorý je dlhoročný človek bez domova. Mnoho rokov prežil na ulici a vďaka alkoholu prišiel takmer o všetko. Stále býva v útulku Dom sv. Jána Milostivého v Prešove.
  • Nechýbajú Krížovka, Vtipy a Správy z charít.

Prajeme príjemné čítanie!