Aktuality

Čo máme nové?

Letné dvojčíslo časopisu Cesta

pridal: charita | dátum: 5. júla 2023 | kategória: Mesačník Cesta

Nové vydanie charitného časopisu Cesta prináša:

  • Rozhovor Biblia dnes, v ktorom sme sa rozprávali s biblistom a profesorom katedry Biblických a historických vied Teologickej fakulty Trnavskej univerzity doc. S.S.Lic. Jozefom Tiňom, PhD. o knihe kníh, o jej vnímaní z pohľadu dnešného človeka, o jej vzniku a o porovnaní Starého a Nového zákona.
  • Duchovné slovo na tému aktuálneho čísla Bezpečie. O čo vlastne ide? O. Jozef Gača píše, že ústrednými prvkami života sú dôvera, bezpečie a zmysluplnosť, ktoré vytvárame vo vzťahu s inými ľuďmi. Ide tu ale aj o iný vzťah. Okrem viditeľného sveta je tu i neviditeľný. Aj týmto smerom potrebujeme mať vzťahy, dôležitejšie a zásadnejšie, a potrebujeme mať hlavne otvorené duchovné oči.
  • V celoročnom cykle Ísť na všetky periférie predstavujeme organizáciu, ktorá sa venuje profesionálnemu zdravotnému klaunovaniu na Slovensku, je to o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors a jej príbeh sa začal písať pred takmer 20 rokmi. Humor zohráva dôležitú úlohu v liečebnom procese pacientov.
  • Článok Atraktívne letné cyklokampane v Prešovskom samosprávnom kraji predstavuje skutočnosť, že kraj pripravil pre cyklistov novinku – prepravu bicyklov prostredníctvom cyklobusov. Premáva v piatich turisticky atraktívnych lokalitách Prešovského regiónu, ako sú Slanské vrchy, Čergov, Pieniny, Domaša či Poloniny.
  • V rubrike Obrazy sveta je predstavený obraz Poprava v La Moncloa. Goyov desivý obraz je jedným z najpozoruhodnejších vyobrazení krutosti človeka voči človeku.
  • V článku Internetová bezpečnosť detí sa môžete dočítať, že internet má obrovské množstvo cenných nástrojov a veľkú škálu využitia. Väčšina ľudí, ktorí sú online, majú pozitívne a prospešné skúsenosti. Existujú však nebezpečenstvá, ktoré sa v tomto prostredí nachádzajú. Rodičia a deti si musia byť vedomí rizík, ktoré na internete existujú, a vedieť, ako ich minimalizovať.
  • V rubrike Zaujímavosti predstavíme článok Dnešná mapa Iraku. Jedným z dôsledkov prvej svetovej vojny bol úplný rozpad Osmanskej ríše, ktorá doplatila na unáhlené a v konečnom dôsledku nevýhodné spojenectvo s Nemeckým cisárstvom a s Rakúsko-Uhorskom. Samotné Turecko sa stalo prísne sekulárnym štátom, do istej miery aj vďaka národnému sebavedomiu, ktoré Turci získali víťazstvom pri Dardanelách.
  • V rubrike Z charít je predstavená kazuistika z Nízkoprahového denného centra Prešov s názvom Znova vidieť. Prijímateľ má 55 rokov a je nevidiaci. Päť rokov trvajúca slepota ho priviedla k odkázanosti na pomoc iných osôb. Býva v nocľahárni v Prešove a poberá dávku v hmotnej núdzi. Život na ulici a životné straty ho doviedli k užívaniu alkoholu. Na ulici prežil niekoľko úrazov, z ktorých niektoré majú následky doteraz.

Nechýbajú Krížovka, Vtipy a Správy z charít.

Prajeme príjemné čítanie!