Laco

Príbeh Laca

Som Laco, narodil som sa v Trnave, ale žil a pracoval som na mnohých miestach. V Prešove žijem už vyše dvoch rokov a o trochu menej si privyrábam ako distributér časopisu Cesta.

Môj doterajší životný príbeh je síce jednoduchý, ale nie bez problémov. Za mojím dnešným problematickým životom nestojí alkohol ani drogy, ani automaty, iba ľudské vzťahy, ktoré mi jednoducho nevyšli. Som rozvedený a mám 3 dospelé dcéry.

Po mnohých zlých skúsenostiach pri príležitostných prácach sa teraz snažím privyrábať si distribúciou Cesty. Je to zaujímavá práca na jednej strane, kde pozoruješ a stretávaš mnohých a rôznych ľudí, rôzne osudy. Na strane druhej je to aj fyzicky a psychicky neraz veľká skúška. Okrem toho momentálne pracujem v charite pri stavebných prácach a kosení trávy. Každý deň mám čo robiť. Robím to rád, lebo za to čo dáva charita mne, sa chcem aspoň takto odvďačiť.

Momentálne nie je príležitosť sa nejak vo väčšej miere venovať záľubám, ale mám rád filmy, knihy a krížovky. Ako každý človek snívam. Rád by som raz mal milú priateľku, samostatné bývanie a samozrejme platenú prácu. Robím preto všetko, aby sa mi to raz podarilo.

„Touto cestou v Ceste“ chcem poďakovať Gréckokatolíckej charite v Prešove, jej zamestnancom, tiež redakcii Cesta, že mi umožňujú dôstojne fungovať a prežiť toto ťažké obdobie môjho života. Ďalej prajem charite a samozrejme aj svojim zákazníkom veľa zdravia, šťastia a lásky a nech si stále dokážeme pomôcť. Ďakujem.

S pozdravom Laco