Aktuality

Čo máme nové?

Kvíz pre manželov

pridal: charita | dátum: 20. februára 2024 | kategória: Farská charita

V rámci iniciatívy Národný týždeň manželstva, ktorá prebehla počas minulého týždňa, sme spolu s Gréckokatolíckou farnosťou Milpoš a dobrovoľníkmi Farskej charity Milpoš pripravili vedomostný a zábavný kvíz pre manželské páry.

Do súťaže sa zapojilo celkovo šestnásť manželských dvojíc, pričom každý tím si na začiatku zvolil vlastný originálny názov. Tímy ako Letci, Cezpoľní či Partia sa stretli, aby si overili svoje znalosti a vedomosti v štyroch rôznych oblastiach. Otázky pre súťažiacich pripravila naša koordinátorka farských charít, Sandra, ktoré zahŕňali témy týkajúce sa Slovenska, sveta, dejín či hudby a filmu. Boli zvolené otázky rôznej náročnosti, aby sa výzva stala zaujímavou pre všetkých účastníkov. Bonusom v závere kvízu boli 4 bonusové otázky o Národnom týždni manželstva 2024 za dvojnásobný počet bodov.

Konečné poradie bolo naozaj tesné! V závere nechýbali slová vďaky a najmä odovzdávanie cien výhercom, ale aj ostatným účastníkom kvízu.

Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať všetkým súťažiacim za ich nadšenie a účasť. Za spoluprácu a pozvanie ďakujeme dobrovoľníkom Farskej charity Milpoš a miestnemu duchovnému otcovi o. Jozefovi Špesovi s rodinou.

Spoločne sme strávili príjemný a špeciálny čas. Veríme, že špeciálnym bol aj pre prítomné manželské páry.