Aktuality

Čo máme nové?

Krajské Srdce na dlani 2019

pridal: charita | dátum: 14. decembra 2019 | kategória: Dobrovoľníci

Prešovské dobrovoľnícke centrum, o. z. už po 18-ty krát ocenilo a zároveň verejnosti predstavilo inšpiratívnych a obetavých ľudí, ktorí ochotne rozvíjajú svoje schopnosti pre potreby a pomoc iným. Ocenenie „Krajské Srdce na dlani 2019“ sa udeľovalo TOP dobrovoľníkom za príslušný rok na slávnostnom stretnutí 10. decembra 2019.

Veľmi nás teší, že bez povšimnutia nezostala angažovanosť a obetavá dobrovoľnícka činnosť našej kolegyne Mgr. Ivky Strelcovej, ktorej bolo udelené poďakovanie v kategórii koordinátor pomáhajúci v oblasti sociálna pomoc a zdravotnícke služby. Aj takýmto spôsobom bola odmenená Ivkina dobrovoľná práca, ktorá môže byť inšpiratívnym príkladom pre ostatných.

Nebolo to však jediné ocenenie v rámci našej organizácie. Hodnotiaca komisia s predsedníčkou Mgr. Veronikou Slaninkovou ohodnotila Gréckokatolícku charitu Prešov ako organizáciu, ktorá chce a vie s dobrovoľníkmi spolupracovať. Získali sme mimoriadne ocenenie organizácie za sociálne cítenie, sociálnu pomoc a výrazný prístup k rozvoju dobrovoľníctva v rámci Prešovského kraja. Okrem toho, že GKCH ako jediná v rámci kraja pomáha vo svojich zariadeniach viacerým náročným cieľovým skupinám, je pre ňu veľmi dôležitá aj spolupráca s dobrovoľníkmi. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v roku 2019 získala najvyšší stupeň kvality riadenia dobrovoľníkov a rovnako aj to, že jej vedenie malo odvahu vytvoriť pozíciu koordinátora dobrovoľníkov. Tieto fakty zaujali aj komisiu, ktorá zhodnotila, že to má pozitívny vplyv na nábor a prácu dobrovoľníkov, a tým pádom aj na šírenie dobrovoľníctva mimo mesta Prešov. Sme vďační za toto ocenenie a veľmi si ho vážime.

Záštitu nad týmto oceňovaním prevzal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mgr. Martin Giertl a predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Krajské srdce na dlani je naozaj motivujúce a inšpiratívne ako pre verejnosť, tak aj pre ocenených, pre nás. Máme stále na pamäti a hlavne v srdciach, že to najdôležitejšie dnes je čas, ktorý nezištne venujeme iným.

 

 

Zdroj foto: https://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/uz-to-nie-je-tajomstvo