Aktuality

Čo máme nové?

Kamión pomoci pre charitu v Užhorode

pridal: charita | dátum: 20. februára 2023 | kategória: Humanitárna pomoc

Spolupracujúcej Charite Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie v Užhorode sme koncom januára sprostredkovali väčšiu zásielku humanitárnej pomoci. Viac ako 5 800 kíl materiálnej pomoci zabezpečila organizácia Zusammen für die Ukraine s. V. z Nemecka. Zásielku od nemeckých darcov sme doplnili o 450 kg potravín a odviezli partnerom na Ukrajinu. Celkovo sa nám tak podarilo naplniť kamión pomoci 6 281,5 kilogramami materiálnych potrieb a potravín.

Touto cestou by sme sa chceli zvlášť poďakovať spoločnosti VEDOS, s.r.o., ktorá nám je veľmi nápomocná pri skladovaní humanitárnej pomoci. Oceňujeme výbornú spoluprácu, bezproblémovú komunikáciu, možnosť uskladnenia v ich skladových priestoroch a ochotu pri zabezpečení sprievodného servisu. Aj v tomto prípade nám vo VEDOSe pomohli so zložením materiálnej pomoci prijatej z Nemecka, jej uskladnením, ako aj opätovným naložením do kamióna na Ukrajinu.

Od začiatku roka sme charite v Užhorode priebežne poskytli potraviny, spacie vaky, dezinfekčné prostriedky a inú materiálnu pomoc. Riaditeľ charity Caritas Мукачівської греко-католицької єпархії Myroslav Rusyn nám zaslal ďakovný video pozdrav.