Aktuality

Čo máme nové?

Jún plný aktivít v Dome sv. Anny

pridal: charita | dátum: 14. júna 2022 | kategória: Dom sv. Anny

Hneď začiatkom júna si Dom sv. Anny v Starej Ľubovni vo svojej záhrade pripravil spoločnú opekačku. Všetci prijímatelia sa v rámci svojich možností podieľali na príprave jedla alebo pomáhali pri samotnom opekaní. Aj Dom sv. Anny sa snaží kráčať s tradíciami, preto na sviatok Turíc /Rusadle/ si spríjemnili deň aktivitou stavania mája. Chlapci potešili dievčatá májom a ony ich za to odmenili sladkým občerstvením. Celý deň sa niesol v duchu ľudovej zábavy. Minulý týždeň zariadenie navštívili hasiči, ktorí prijímateľom predviedli názorné ukážky zo svojej profesie. Hasiči zožali u mladých veľký úspech.