Aktuality

Čo máme nové?

Jubilejný ročník Zbierky školských pomôcok priniesol rekordné čísla

pridal: charita | dátum: 14. októbra 2019 | kategória: Dom sv. Faustíny

10. ročník Zbierky školských pomôcok je najúspešnejších z doterajších ročníkov. V zberných miestach Gréckokatolíckej charity Prešov sa vyzbieralo takmer 6 000 školských tašiek, zošitov, farbičiek a ďalších potrieb pre školákov. Do zbierky sa zapojilo viacero farností, organizácii, škôl a zbierku usporiadali aj v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Vďaka štedrosti darcov sme umožnili desiatkam školákom začať školských rok s plnými školskými taškami.

 

Už po desiatykrát mala verejnosť možnosť podporiť malých žiakov, ktorí túžia spoznávať svet. Chcú sa naučiť nové písmenká a unášať sa svetom fantázie. Nie všetky deti, ale majú na nový peračník alebo vysnívanú tašku s  obľúbenou animovanou postavou. Vďaka desiatkam darcov sme zvýšili deťom šancu na vzdelanie. Do zbierky sa aktívne zapojil Prešovský samosprávny kraj, ktorý usporiadal zbierku medzi svojimi zamestnancami. Do aktivity sa pripojili aj tri školy v pôsobnosti kraja: Gymnázium Konštantínova Prešov, Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie Prešov a Stredná priemyselná škola strojnícka Prešov. Darcovia sa spojili aj v rámci niektorých farností, Farskej charity Okružná, Cirkevného gymnázia sv. Jána  Zlatoústeho v Humennom a ďalších firiem.

Približne 73 žiakov dostalo potreby prostredníctvom Sociálnych centier v mestách Prešov, Humenné a Svidník. Aj vďaka tomu žiaci dostali šancu na plnohodnotné vzdelanie. Ďalšie desiatky detí v núdzi boli obdarované prostredníctvom partnerských organizácii a inštitúcii. Rodiny a školákov vyberali sociálni pracovníci na základe opodstatnenosti i zásluhovosti. S výnosom pomôcok v rámci Gréckokatolíckej charity Prešov sme sa podelili s organizáciami: Nadácia PSK pre podporu rodiny, Komunitné centrum Podskalka – Humenné, Úrad práce v Humennom, Komunitné centrum vo Svidníku, OZ Tobiáš, Komunitné centrum v obci Svinia, Komunitné centrom Rómsky inštitút, n.o. a ďalšie farnosti, kde sa venujú rodinám v núdzi. Časť v spolupráci s obcou Vyšná Šebastová poputovala rodinám v núdzi do Srbska.

Zbierku školských potrieb organizuje Slovenská katolícka charita v období od 1. júna do 15. septembra. Vo vyše 50 zberných miest arci/diecéznych charít sa spoločne vyzbieralo cez 40 000 kusov školských pomôcok. Školské pomôcky boli venované deťom zo sociálne slabších rodín, aby mali rovnakú šancu na vzdelávanie. V priebehu 10 rokov sa vyzbieralo a venovalo vyše 110 000 aktoviek, peračníkov, farbičiek, zošitov a ďalších potrieb.