Aktuality

Čo máme nové?

Humanitárna pomoc z Nemecka

pridal: charita | dátum: 12. decembra 2023 | kategória: Ďakujeme

V nedeľu 10. decembra náš pán riaditeľ PhDr. Peter Valiček spoločne s koordinátorom materiálnej a potravinovej pomoci Ing. Erikom Hartmannom prevzali v sklade spoločnosti VEDOS humanitárnu pomoc od nemeckej organizácie Friedensland e. V., Heek.

Od organizácie sme obdržali 14 paliet potravín a hygienických potrieb. Poskytnutú pomoc distribuujeme prijímateľom sociálnych služieb, ktorým pomáhame v rámci našich zariadení a služieb.

Srdečne ďakujeme samotnej organizácii Friedensland e. V., Heek za poskytnutie humanitárnej pomoci, ako aj pánovi PhDr. Jánovi Tomkovi, CSc. z Prešova za sprostredkovanie pomoci. Uznanie vyslovujeme aj spoločnosti VEDOS za umožnenie priestorov skladu a ich profesionálnu prácu.