Aktuality

Čo máme nové?

Hrdinovia – dobrovoľníci na Ľubovnianskom jarmoku

pridal: charita | dátum: 1. októbra 2018 | kategória: Dobrovoľníci

Koniec mesiaca september patrí v meste Stará Ľubovňa tradičnému jarmoku. V „Uličke remesiel“ sme ani tento rok nemohli chýbať my. V našom stánku sme ukázali tvorbu detí a mladých z Domu sv. Anny. Počas jarmoku, 28. septembra, nám boli nápomocní dobrovoľníci – hrdinovia v rámci Dni aktívneho dobrovoľníctva.

 

Každoročne na Ľubovnianskom jarmoku propagujeme prácu našich mladých. Naši mladí, tiež hrdinovia, si v rámci rozvoja pracovných zručností cibria svoje schopnosti, kreativitu a jemnú aj hrubú motoriku. Na jarmoku v propagačnom stánku prekonajú svoju obavu a nervozitu, preveria si svoje komunikačné schopnosti, odprezentujú svoju prácu a učia sa ako pracovať so zákazníkom. Možno sa to zdá jednoduché, ale verte, pre ľudí so znevýhodnením je to poriadna skúška odvahy. Niektorí z našich mladých si pred pár rokmi nevedeli ani predstaviť, aby boli na verejnosti takí aktívni a dokonca „predávali“ to, čo sami vyrobili. Vytvorené predmety (rôzne dekorácie, ozdobené koreničky, vešiačiky) si ľudia za dobrovoľný príspevok mohli odniesť domov. Návštevníci potešia seba a svojich blízkych – príspevok podporí rozvoj pracovných zručností – mladí majú pocit potreby a odmeny za dobre vykonanú prácu. Kolobeh, ktorý vzájomne pomáha a teší.

Jarmok sme realizovali za pomoci dobrovoľníkov v rámci Dní aktívneho dobrovoľníctva, ktorý sa konal pod záštitou Prešovského dobrovoľníckeho centra. Dobrovoľníci nám pomáhali pri zložení stánku, prezentovaní práce a rozdávaní letákov. Ich čas, ktorí ponúkli dobrovoľne a bez odmeny, si nesmierne vážime. Každá ruka podaná na pomoc našich mladých je pre nás dvojnásobne cenená.

Fotogaléria: