Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme kuchára do Nízkoprahového denného centra

pridal: charita | dátum: 18. februára 2022 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu kuchár (1 osoba), miesto výkonu: Nízkoprahové denné centrum so sídlom ul. Pod Táborom 33/A v Prešove

Charakteristika pracovného miesta:

 • Chránené pracovisko (§ 60 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: príprava desiatových polievok pre prijímateľov – ľudí bez domova)

Čo požadujeme:

 • vzdelanie v odbore kuchár – nutné,
 • evidencia na UPSVR – nutná,
 • zdravotné znevýhodnenie – 40% – 70% a viac – nutné,
 • skúsenosť a rozhľad v sociálnej oblasti – vítané,
 • vzťah k práci s ľuďmi bez domova – vítané.

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup 1.4.2022,
 • mzda: 431 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na skrátený pracovný úväzok – 5 hod.,
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny program a duchovnú podporu.

Výberové konanie – kuchár, NDC

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a kópiou potvrdenia zo Sociálnej poisťovne o percentuálnej výške pracovného znevýhodnenia zasielajte emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – CHP“ najneskôr do 28.02.2022 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum výberového konania bude vybraným uchádzačom oznámený.