Aktuality

Čo máme nové?

Gréckokatolícka charita Prešov otvorila nové centrum na pomoc odídencom

pridal: charita | dátum: 13. decembra 2022 | kategória: Centrá podpory

Odídencom z Ukrajiny Gréckokatolícka charita Prešov pomáha už od 25. februára. Začala na hraniciach v Ubli, teraz sústreďuje svoje aktivity v mestách, kde si našli nový domov. Svoje služby na pomoc odídencom rozšírila aj v Bardejove. Nové centrum podpory v Bardejove funguje už od začiatku novembra, slávnostne ho otvorili v stredu 7. decembra. Venovať sa v ňom budú odídencom, ktorí po opustení svojich domovov prišli na Slovensko, konkrétne do mesta Bardejov a jeho okolia. Nové centrum ich má v databáze už viac ako 70. Sú to prevažne matky s deťmi a seniori. Od svojho spustenia centrum poskytl už približne 200 služieb.

Cieľom novootvoreného centra podpory v Bardejove je integrácia odídencov do spoločnosti prostredníctvom rozličných aktivít. „Pomoc tu nájdu odídenci, ktorí v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine museli s nevyhnutným osobným vybavením opustiť svoje domovy. V centre nájdu pomoc pri hľadaní ubytovania, či pri sprostredkovaní práce. V prvom rade však ide o samotné prijatie týchto ľudí, aby sa tu cítili dobre. Verím, že na tomto mieste nájdu prijatie, pokoj a to, čo budú potrebovať. Na to, aby to našli, nestačí len samotný priestor, potrebujú tu nájsť ľudí, pracovníkov charity, ktorí budú schopní týmto ľuďom poskytnúť dôveru. Nie je to však len dielo charity, ale všetkých, ktorí sa na tom podieľajú. Len spolu dokážeme robiť krásne veci,“ vyjadril sa riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov, Peter Valiček. Nová služba prešovskej gréckokatolíckej charity mohla začať v Bardejove aj vďaka Gréckokatolíckej farnosti Bardejov – Vinbarg a podpore správcu farnosti o. Floriána Potočňáka. Charita bude využívať voľné priestory v objekte fary.

Centrum poskytuje odídencom konzultácie so sociálnym pracovníkom, sprevádzanie po inštitúciách, administratívnu podporu, ale aj potravinovú a materiálnu pomoc. V novom centre majú priestor i na voľnočasové aktivity. Pre ich integráciu je kľúčové nielen zamestnanie, ale aj strecha nad hlavou, preto sa im odborný tím pracovníkov snaží pomôcť pri hľadaní ubytovania a práce. Odídenci sa okrem iného chcú vzdelávať, žiadajú si kurzy slovenského jazyka. Centrum je otvorené v pracovných dňoch od pondelka do piatka.

Nachádza sa na sídlisku Vinbarg, najväčšom sídlisku v Bardejove, kde sa v rámci mesta momentálne zdržiava najviac odídencov z Ukrajiny. V meste Bardejov je skupina okolo 300 odídencov, ktorí nemali zázemie, kde by sa mohli stretávať a kde by mali pracovníka, ktorý by sa im priamo venoval. „Odídenci sú vďační, prídu sa k nám porozprávať, potrebujú aj podporiť v ich neľahkej situácii. Do centra si prichádzajú aj oddýchnuť,“ povedala koordinátorka nového centra v Bardejove, Mária Potočňáková.

Bardejovské centrum podpory má troch zamestnancov: koordinátora, sociálneho pracovníka a tlmočníka. Snahou pracovníkov centra je práve scelenie komunity, ktorá sa tam nachádza.  „V budúcnosti by sme sa naďalej chceli venovať tejto cieľovej skupine a uvažujeme aj o sociálnom poradenstve, špecializovanom poradenstve a rozšírení cieľovej skupiny,“ prezradila projektová manažérka prešovskej charity, Alena Mitaľová.

Súčasťou oficiálneho otvorenia centra bolo aj požehnanie priestorov vladykom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie a bratislavským eparchom, za asistencie Mons. Ľubomíra Petríka.

Otvorenie centra podpory sa konalo aj za účasti prítomných duchovných otcov Prešovskej archieparchie, zástupcov Úradu Prešovského samosprávneho kraja, mesta Bardejov, spolupracujúcich organizácií, riaditeľa a zamestnancov prešovskej charity, ako aj občanov Ukrajiny.

„Kiežby sa rozmnožila táto iniciatíva a zámer poskytovať útočište ľudom, ktorí to najviac potrebujú. Zdôrazním to aj vám, aby tieto priestory naplnili a ochraňovali anjeli. Tými anjelmi ste aj vy. Teraz budeme sláviť Kristovo narodenie (Roždestvo Isusa Christa). Práve anjeli prichádzajú z neba a zvestujú veľkú radosť. V týchto ťažkých časoch vy, pracovníci charity – spolupracovníci lásky, buďte pre týchto často zúbožených ľudí anjelmi, ktorí im povedia: „Našli ste bratov a sestry, veľkú radosť vám zvestujeme aj pri utrpení, ktoré prežívate. Vždy sa nájde niekto, v prvom rade cirkev, kresťan, človek, ktorý pociťuje skutočnú empatiu a lásku k druhým, ktorý vás tu privíta a nakoľko môže, tak vždy poskytne pomoc,“ prihovoril sa prítomným vladyka Peter Rusnák.

Keďže sa blíži vianočné obdobie, odídenci v rámci kreatívnych dielní vytvárajú vianočné ozdoby, ktorými budú môcť skrášliť svoje stromčeky. Ďalšie voľnočasové aktivity by mali pokračovať až do Vianoc. Odídencov čaká pečenie medovníkov a ďalšie tvorivé workshopy.

Nové centrum vzniklo vďaka podpore z projektu Emergency appeal, ktorý rieši rozličné krízy a humanitárne katastrofy vo svete. Centrum podpory v Bardejove je súčasťou spoločného projektu jednotlivých diecéznych, arcidiecéznych a eparchiálnych charít na Slovensku pod záštitou Caritas Slovakia. Na Slovensku doteraz vzniklo 23 centier podpory. V rámci Gréckokatolíckej charity Prešov ide o druhé centrum na pomoc odídencom z Ukrajiny, prvé otvorili 1. júla v Prešove.