Aktuality

Čo máme nové?

Faustínky odprezentovali svoje CD vo Vyšnej Olšave

pridal: charita | dátum: 30. decembra 2019 | kategória: Aktuality

Dievčenský spevácky zbor Faustínky, ktorý pôsobí pri Dome sv. Faustíny vo Svidníku odprezentoval 29. decembra svoje hudobno-slovné CD „Ježišu, dôverujeme Ti“ v Chráme Počatia sv. Jána Krstiteľa vo Vyšnej Olšave (okr. Stropkov).

Pre miestnych si dievčatá pripravili krátky kultúrny program obohatený aj o svedectvo prijímateľky. Svojím spevom sprevádzali sv. liturgiu a prítomných oboznámili aj s aktivitami Gréckokatolíckej charity Prešov.