Aktuality

Čo máme nové?

Fašiangový ples Domu sv. Anny

pridal: charita | dátum: 21. februára 2023 | kategória: Ďakujeme

Fašiangové predpôstne obdobie zavŕšili v Starej Ľubovni plesom pre mladých so zdravotným znevýhodnením. V poradí už 7. ročník fašiangového plesu Domu sv. Anny sa konal 17. februára v priestoroch KPC pod gréckokatolíckym chrámom Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Mladí z Domu sv. Anny si plesový večer spoločne užili. Po 2-ročnej pauze sa mohli zísť na jednej z najobľúbenejších aktivít roka. V hojnom počte, v zdraví a slávnostne vystrojení si vychutnali atmosféru plesu so všetkým, čo k tomu patrí – tanečné kolá, chutné dobroty a zaujímavé tombolové ceny.

Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie ďakovných listov. Vedúca zariadenia Monika Markovičová každému z prítomných prijímateľov odovzdala poďakovanie za uplynulé covidové obdobie. Aj napriek rôznym obmedzeniam, ktoré pandémia so sebou priniesla, prijímatelia prejavili trpezlivosť a dôveru v kolektív Domu sv. Anny.

Do tanca prítomným hrala Hudobná skupina TORON Lipany, ktorej osobitne ďakujeme za úžasnú atmosféru, ktorú vytvorili.