Aktuality

Čo máme nové?

FARSKÁ CHARITA MILPOŠ – SLÁVNOSTNE UVEDENÁ

pridal: charita | dátum: 25. júna 2020 | kategória: Farská charita

V malej obci Milpoš v okrese Sabinov sa zrodila v poradí už 4. farská charita v rámci Gréckokatolíckej charity Prešov. Ide však o prvú farskú charitu zriadenú mimo Prešovský protopresbyteriát.

V nedeľu 7. júna 2020 bola počas sv. liturgie slávnostne uvedená Farská charita Milpoš. Nedeľňajšiu sv. liturgiu celebrovali: miestny farár Mgr. Jozef Špes a protopresbyter Sabinovského protopresbyteriátu Mgr. Slavomír Palfi. V závere sv. liturgie riaditeľ GKCH Prešov PhDr. Peter Valiček odovzdal schvaľovací dekrét správcovi farnosti a vedeniu Farskej charity Milpoš – 3 dobrovoľníčkam – odovzdal Poverenia.

Do služby im vyprosujeme hojné Božie požehnanie a potrebné milosti.