Aktuality

Čo máme nové?

Evanjelizačná akcia v Dome sv. Jána Milostivého v Prešove

pridal: charita | dátum: 28. mája 2024 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Dňa 24. mája sme mali v nízkoprahovom dennom centre Domu sv. Jána Milostivého pre prijímateľov sociálnych služieb krízovej intervencie pripravené výnimočné podujatie.

Akcia začala špeciálnym obedom pre prijímateľov v podobe rizota, lahodného koláča a slaných pochutín. Atmosféra bola priateľská a všetci si pochutnali na výbornom jedle.

Po obede nasledoval evanjelizačný program spoločenstva Marana Tha Prešov. Päťčlenný tím sa priblížil ľuďom bez domova prostredníctvom svedectiev, chválových piesní, scénky a podnetného videa. Prijímatelia pozorne počúvali a bolo badať, že autentické svedectvá členov spoločenstva sa ich hlboko dotkli. Spoločná modlitba a silné slová o odpustení a nádeji v Ježiša Krista rezonovali v srdciach všetkých zúčastnených.

Medzi silnými posolstvami, ktoré prijímatelia mohli počuť, bolo aj toto: „Odpustiť sám sebe je niekedy najťažšie, ale aj to najdôležitejšie.“ Jedna zo žien zdieľala svoj príbeh, kde sa podelila o osobnú skúsenosť, ako sa sama skoro ocitla na pokraji bezdomovectva.

Veľká vďaka patrí aj obetavým zamestnancom Domu sv. Jána Milostivého, ktorí už deň predtým strávili prípravou podujatia. Ich práca a obetavosť umožnili, aby sa toto podujatie mohlo uskutočniť a priniesť tak svetlo a nádej tým, ktorí to najviac potrebujú.

Jeden z najkrajších momentov prišiel na záver, keď sa prijímateľka pobytových sociálnych služieb v mene všetkých prítomných poďakovala spoločenstvu za čas, ktorý im venovali. Pozrite si momenty z tohto inšpiratívneho dňa.