Aktuality

Čo máme nové?

Duchovne sme sa obnovili v lone tatranskej prírody

pridal: charita | dátum: 31. mája 2024 | kategória: GKCH

Minulý týždeň sme strávili tri dni na duchovných cvičeniach v nádhernom prostredí Vysokých Tatier. Ubytovaní v Penzióne Caritas Spišskej katolíckej charity v Dolnom Smokovci sme mali príležitosť zastaviť sa, stíšiť sa a načerpať nové sily.

Duchovné cvičenia boli vedené o. Matúšom Nastišinom, správcom gréckokatolíckej farnosti Poprad, ktorému touto cestou úprimne ďakujeme. Téma tohtoročných cvičení sa sústredila na blaženstvá/blahoslavenstvá. Jednotlivé katechézy a účasť na sv. liturgii nám poskytli bohatý priestor na rozjímanie a modlitbu. Počas celých duchovných cvičení sme mali možnosť sv. spovede.

Spoločne s manažmentom GKCH, vedúcimi našich zariadení a duchovnými otcami – o. Jozefom Gačom a o. Matúšom Nastišinom sme sa venovali nielen katechézam a modlitbám, ale aj vzájomným rozhovorom a zdieľaniam. Tento čas nám pomohol posilniť naše pracovné i priateľské putá. V rámci programu sme navštívili aj Botanickú záhradu – Expozíciu tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k vytvoreniu príjemne prežitých dní duchovného, ale aj vzájomného obohatenia sa. Tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle, ktoré nás posilnia v našej každodennej práci.