Aktuality

Čo máme nové?

Dobrovoľnícka práca s veľkým srdcom

pridal: charita | dátum: 23. februára 2024 | kategória: Dom sv. Anny

Študentky z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni aktívne podporovali Dom sv. Anny ako dobrovoľníčky v rámci programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). V zariadení pomáhali mladým dospelým i deťom so zdravotným znevýhodnením.

Ich úsilie zahŕňalo rôzne aktivity, ako napríklad prípravu koláčov spolu s prijímateľmi v simulovanej domácnosti. Prijímateľom sa venovali pri spoločenských hrách, pri práci s didaktickými pomôckami a opakovaní naučených vedomostí.

V rámci fašiangových aktivít vytvorili predlohy na škrabošky, s mladými dospelými zase nacvičili tanečnú choreografiu. Zároveň s prijímateľmi sociálnej služby navštívili Galériu Provinčný dom v Starej Ľubovni, aby sa zúčastnili výstavy mladých umelcov s názvom „Súhvezdie umenia“.

Ich prítomnosť pomohla našim nádejným divadelným talentom pri predvedení rozprávkovej hry Tri prasiatka. Spoločne sa predstavili rodinám, s ktorými pracujeme v rámci služby včasnej intervencie.

Chceme srdečne poďakovať študentkám Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni za ich cenný prínos a dobrovoľnícku prácu v Dome sv. Anny. Ich obetavosť a nadšenie vytvorilo pozitívnu atmosféru a bolo pre nás veľkou oporou a zároveň inšpiráciou. ĎAKUJEME!