Aktuality

Čo máme nové?

Dobro nepozná hraníc

pridal: charita | dátum: 10. júla 2022 | kategória: Ďakujeme

O tom sme sa presvedčili aj dnes. Darcovia až z ďalekého Nového Zélandu, USA a Veľkej Británie nám priviezli dodávku plnú humanitárnej pomoci.

S anglickými priateľmi boli v kontakte naši kolegovia pri hraničnom priechode Ubľa počas prvých mesiacov od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine. Už vtedy vyjadrili podporu našej charite. Teraz sa im podarilo vyzbierať financie a rozhodli sa nakúpiť potraviny a drogériu pre potreby odídencov z Ukrajiny, ktoré dnes doručili nám. Darcom úprimne ďakujeme za ich ochotu slúžiť núdznym v tomto čase.