Aktuality

Čo máme nové?

Decembrové číslo Cesty s témou Smiech prichádza do ulíc

pridal: charita | dátum: 6. decembra 2023 | kategória: Mesačník Cesta

Decembrové číslo časopisu Cesta s témou Smiech je v distribúcii. Podporte kúpou časopisu našich distributérov na celom Slovensku.

 • V druhej časti rozhovoru s Pavlom Čekanom, PhD., B.Sc. s názvom Snívam o inom Slovensku sa šéfredaktorka pýtala na výskum rakoviny prsníka a na veľkú retrospektívnu klinickú štúdiu. Okrem iného vedec hodnotil podporu vedy od štátu a tiež život na Slovensku. Pavol Čekan je slovenský vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie. Podieľal sa na troch patentoch v oblasti výskumu RNA. Stal spolu s Vladimírom Wolfom jedným zo zakladateľov vedeckej spoločnosti MultiplexDX, ktorá vyvinula PCR testy na Covid-19 a v súčasnosti pracuje na klinickej validácii diagnostického testu na rakovinu prsníka.
 • V duchovnom slove Nezabudnuteľný výpredaj o. Jozef Gača píše, že radosť a smiech sú dôležité témy aj v Biblii a často sa spomínajú ako požehnania od Boha. Sú vnímané ako zdroj sily a spôsob, ako sa vyrovnať so životnými výzvami. Niektoré biblické verše ukazujú význam radosti a smiechu v živote veriacich a ponúkajú povzbudenie a útechu v ťažkých časoch.
 • V odbornom článku Smiech je najlepší liek píšeme o pozitívach smiechu. Mnohé štúdie preukázali priaznivé účinky smiechu. Smiech počas humorného filmu zvyšuje prah bolesti a môže pomôcť prelomiť cyklus medzi bolesťou, stratou spánku, depresiou a imunosupresiou. Smiech znižuje krvný tlak, hladinu adrenalínu a glukózy a zvyšuje toleranciu glukózy.
 • V celoročnom cykle Ísť na všetky periférie predstavujeme organizáciu Cesta von. Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. V Ceste von od založenia v roku 2018 vznikli štyri programy, ktoré pomáhajú ľuďom z chudobných osád dostať sa z bludného kruhu generačnej chudoby.
 • Článok Vynovené cesty pod Tatrami po vyše polstoročí predstavuje skutočnosť, že Tatry majú po vyše piatich desaťročiach vynovené cesty. Prešovský samosprávny kraj tu ukončil masívnu rekonštrukciu Cesty slobody v rámci najvýznamnejšieho infraštruktúrneho projektu krajskej samosprávy za posledné roky.
 • V rubrike Obrazy sveta je predstavený obraz Spálňa v Arles. Van Goghove obrazy dnes patria medzi najznámejšie výtvarné diela. Jeho reprodukcie sa predávajú v miliónových nákladoch a zisk z predaja obrazov predstavuje desiatky miliónov libier. Ostrý rozpor medzi jeho osobným úpadkom a odmietaním a úspechom po smrti je všeobecne známy. Van Gogh namaľoval tri verzie tohto obrazu.
 • V cykle Z charít uvádzame článok zo žilinskej charity Charita aj vďaka Petrovi sprevádza ľudí do Cenacola. Peter Džupa mladší, výkonný riaditeľ zubnej kliniky, so svojím tímom sedem rokov s charitou spolupracujú na pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na dne. Cenacolo je miestom mnohých uzdravení mladých závislých ľudí, komunitou s jasnými pravidlami.
 • V článku Muž roka a demokracia v Iráne si priblížime udalosti, ktoré viedli k vytvoreniu Iraku, hrala ropa iba okrajovú úlohu, po druhej svetovej vojne však v celosvetovom meradle nadobudla neporovnateľne väčší význam. Dôležitosť tejto suroviny potvrdila už prvá svetová vojna, pretože aj na víťazstvo v takom type vojny bolo potrebné držať stroje dostatočne dlho v pohybe.
 • Slovenská katolícka charita predstavuje v článku s názvom Deti sú na celom svete rovnaké medzinárodný projekt na podporu deti v Ugande. Roman Kortiš pracuje pre projekt Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Adopcia na diaľku®. Nedávno sa vrátil z cesty do Ugandy , kde slovenskí darcovia pravidelne podporujú viac ako 2200 chudobných detí.
 • V kazuistike Vo svojom vlastnom svete sa učím novým veciam je predstavený prijímateľ, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri všetkých činnostiach počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb. Je to autista, ktorý vo všetkých úkonoch potrebuje pomoc, podporu a náležitý dohľad pri sebaobslužných úkonoch.
 • Nechýbajú Krížovka, Vtipy a Správy z charít.

Prajeme príjemné čítanie!