Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme za spoluprácu a podporu

pridal: charita | dátum: 31. decembra 2018 | kategória: Ďakujeme

CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE

Bratislavská eparchia
Gréckokatolícky farský úrad blahoslaveného
P. P. Gojdiča Stará Ľubovňa
Gréckokatolícky farský úrad Matky ustavičnej pomoci Stará Ľubovňa
Gréckokatolícky farský úrad Humenné
Gréckokatolícky farský úrad Prešov
Gréckokatolícky farský úrad Sačurov
Gréckokatolícky farský úrad Snina
Gréckokatolícky farský úrad Svidník – mesto
Konferencia biskupov Slovenska
Košická eparchia
Prešovská archieparchia
Rehoľa Františkánov, Prešov
Rímskokatolícky farský úrad Sačurov
Rímskokatolícky farský úrad Svidník
Rímskokatolícky farský úrad Stará Ľubovňa
Slovenská katolícka charita a jednotlivé
diecézne a arcidiecézne charity
Špeciálna základná škola sv. Anny, Stará Ľubovňa

ŠTÁTNE A ZDRAVOTNÍCKE INŠTITÚCIE

Centrum právnej pomoci Svidník
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
Mestská polícia Prešov
Mestský úrad Humenné
Mestský úrad Prešov
Mestský úrad Snina
Mestský úrad Stará Ľubovňa
Mestský úrad Svidník
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MUDr. Eva Svrčková
MUDr. Sergius Stramba
MUDr. Zuzana Mojzešová
Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Sobrance
Národné centrum zdravotníckych informácií
Obecný úrad Cabov
Obecný úrad Čirč
Obecný úrad Davidov
Obecný úrad Dlhé Klčovo
Obecný úrad Ďurková
Obecný úrad Haligovce
Obecný úrad Hniezdne
Obecný úrad Hromoš
Obecný úrad Chmeľnica
Obecný úrad Jarabina
Obecný úrad Kamenná Poruba
Obecný úrad Kamienka
Obecný úrad Litmanová
Obecný úrad Ľubotín
Obecný úrad Malý Lipník
Obecný úrad Matysová
Obecný úrad Mníšek nad Popradom
Obecný úrad Nová Ľubovňa
Obecný úrad Okružná
Obecný úrad Orlov
Obecný úrad Plaveč
Obecný úrad Plavnica
Obecný úrad Podolínec
Obecný úrad Sačurov
Obecný úrad Sečovská Polianka
Obecný úrad Šambron
Obecný úrad Šarišské Jastrabie
Obecný úrad Veľká Lesná
Obecný úrad Vyšné Ružbachy
Obecný úrad Údol
Ošetrujúci lekári pacientov ADOS
PhDr. Mária Jancurová, Stará Ľubovňa
Psychiatrická ambulancia MUDr. R. Korba
Regionálne centrum hodnotenia sústavného vzdelávania Prešov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov
Revízni lekári príslušných zdr. poisťovní
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenský Červený kríž
Sociálna poisťovňa Prešov, Svidník
Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa
Súkromná ambulancia klinickej psychológie – Mgr. Alena Birčáková, Stará Ľubovňa
Súkromná základná umelecká škola Stará Ľubovňa
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/Topľou
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Prešov
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Úrad vlády SR, Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Základná umelecká škola Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

NADÁCIE A OBČIANSKE ZDRUŽENIA

Darujme, o.z.,
Nadácia Pontis
OZ Podaj ďalej
Potravinová banka Slovenska
SOCIÁLNY PREŠOV, o.z.
Synapsia Prešov
WellGiving, o.z.
Zdravita, o.z.

MEDIÁLNI PARTNERI

Gréckokatolícky magazín
Ľubovnianska mediálna
spoločnosť
Podduklianske novinky
Prešovský Večerník
Rádio Lumen
Slovo
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
TV Lux

FIRMY

4sport
ALD MOBIL SL, s.r.o.
ATAK, Slovak Sportsdesign
AT&T Slovakia Network
Bagetéria
Bioveta SK spol. s.r.o.
ČECH, s.r.o.
Dopravný podnik mesta
Prešov, a.s.
Ekologické služby – Anna
Krištanová, s.r.o.
Ekoprim s.r.o.
ELECTRIC, spol. s.r.o.
Fecupral, spol. s.r.o.
GEMOR FASHION s.r.o.
Geodézia O.M., s.r.o.
Inštitút práce, s.r.o.
IPA Slovakia, s.r.o.
KOMA SLOVAKIA s.r.o.
KOMA MODULAR s.r.o.
KOVSMOL s.r.o.
MED-ART, spol. s.r.o.
Merkury Market
Merkury Market Slovakia s.r.o.
Minerálne vody a.s.
Ovocinárske družstvo
Bonum
Počítače a Programovanie,
s.r.o.
RASKO
RENOJAVA s.r.o.
SLOVAKTUAL s. r. o.
STATIC STUDIO, s.r.o.
TABITA, s.r.o.
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
GAS – MG, spol. s.r.o.
PRESTAKO, s.r.o.
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Klenov
TESCO STORES SR, a.s.
TOMARK, s.r.o.
UP Slovensko, s.r.o.
LOMY, s.r.o.
ENBRA, s.r.o.
J.V.S. service, s.r.o.
FEZAKO, s.r.o.
FOMZITT, s.r.o.
AMBBI, s.r.o.
Združenie exallievov don Bosca na Slovensku
Združenie vlastníkov pôdy pozemkové spoločenstvo Havaj