Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme spoločnosti Whirlpool Slovensko za materiálnu pomoc

pridal: charita | dátum: 23. februára 2024 | kategória: Ďakujeme

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať spoločnosti Whirlpool Slovensko v Poprade za usporiadanie zbierky medzi svojimi zamestnancami pre potreby našej charity. Zbierka sa konala v rámci iniciatívy Nadácia Pontis.

Darcovi srdečne ďakujeme za poskytnutie materiálnej pomoci. Darované šatstvo sme dodali do sociálneho šatníka pre ľudí bez domova, ktorým pomáhame v rámci sociálnych služieb krízovej intervencie v Prešove na ulici Pod Táborom.