Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme obci Záhradné

pridal: charita | dátum: 19. decembra 2023 | kategória: Ďakujeme

Obecný úrad Záhradné (okr. Prešov) aktívne zorganizoval zbierku pre potreby charity, do ktorej sa mohli zapojiť všetci občania obce. Za 3 rodiny zbierania sa podarilo naplniť viacero krabíc a vriec zachovalým a potriedeným šatstvom, hračkami pre deti, ale aj trvanlivými potravinami a drogériou.

Nakoniec sme zo Záhradného odchádzali s plnou dodávkou darov. Vyzbierané veci boli prevezené do našich pobytových sociálnych služieb na ulici Pod Táborom v Prešove. Aj touto cestou sa chceme poďakovať OcÚ Záhradné za iniciatívu a všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili.