Aktuality

Čo máme nové?

Čas vďaky

pridal: charita | dátum: 23. decembra 2023 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Od kolegov z Nízkoprahového denného centra Prešov…

Vianočný čas sa mnohým z nás spája s radostným obdobím. Bohužiaľ, nie všetci to tak prežívajú. Ľudia bez domova. Smútok, beznádej, zapíjanie negatívnych pocitov, zima.

V nízkoprahovom dennom centre, kde si bezpečný priestor nachádzajú ľudia z ulice a z nocľahárne, sme premýšľali, ako dať citlivo najavo, že toto obdobie je vzácne, že aj oni sami sú vzácni.

Predvianočné dni sme poňali ako vďaku – za nich, za spoločný čas, za každú akciu, za každý dar a darcu. Vytvorili sme vlastný stromček VĎAKY. Samotní klienti sa vrátili do „školských lavíc“ a nastrihali vločky z papiera, ktorými sme vyzdobili centrum. Samozrejme, nemôžu chýbať ani svetielka. Pod týmto netradičným stromčekom si mohli nájsť včera drobnosť pre potešenie.

Ďakujeme aj Vám, ktorí čítate týchto pár riadkov, že sa zaujímate o našu prácu. Mimochodom, aj Pán Ježiš sa narodil v maštali. On sám začal svoju púť na zemi ako bezdomovec.

„Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ 1 Sol 5,18