Aktuality

Čo máme nové?

Boli sme súčasťou Prešovského dňa neziskoviek

pridal: charita | dátum: 20. mája 2024 | kategória: GKCH

S radosťou sa s Vami podelíme o zážitky z podujatia „Prešovský deň neziskoviek“, ktoré sa konalo 16. mája v krásnom prostredí Ekoparku Prešov – Holá Hora. Organizátormi tohto podujatia boli: Mesto Prešov, UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Prešovské dobrovoľnícke centrum.

Viac ako 40 neziskových organizácií, ktoré sa angažujú v rôznych oblastiach pomoci v meste Prešov, sa stretlo na jednom mieste. Prešovčania mali jedinečnú príležitosť spoznať mimovládne organizácie s rôznym zameraním, ktoré pôsobia v ich blízkosti.

Pre verejnosť sme mali okrem výrobkov z našich zariadení pripravené aj sprievodné aktivity. Pri jednej z nich nám pomohla figurína, ktorú sme vyobliekali vhodným i nevhodným oblečením pre človeka bez domova.

Zároveň sme využili možnosť stretnúť sa so zástupcami z rôznych mimovládnych organizácií, s ktorými sme si vymenili svoje skúsenosti. Okrem toho sme sa zapojili do rôznych diskusií a sprievodných aktivít, kde sme načerpali nové inšpirácie a nápady aj pre našu činnosť. Vidieť takú veľkú podporu a záujem zo strany obyvateľov v meste Prešov nás nesmierne potešilo a motivovalo do ďalšej práce.

Veľmi si vážime možnosť zapojiť sa do tohto podujatia a ceníme si každú podporu a záujem, ktorí ste nám prejavili. Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia a spoluprácu v našom krásnom meste Prešov!