Aktuality

Čo máme nové?

Augustový turnus denného integračného tábora

pridal: charita | dátum: 22. augusta 2022 | kategória: Dobrovoľníci

Centrum podpory Prešov v spolupráci s dobrovoľníkmi Gréckokatolíckej charity Prešov si pripravili v termíne 15.-18.8.2022 denný integračný tábor. Išlo v poradí už o 2. turnus letného integračného tábora, ktorý prešovské centrum podpory organizovalo. Ten prvý sa realizoval ešte v mesiaci júl.

Pre menších i väčších školákov bol pripravený bohatý program. Okrem tvorivých a športových aktivít mali deti možnosť stretnúť sa s hasičmi, psovodom, ale aj dentálnou hygieničkou. Tí im hravou formou priblížili ich profesiu a náplň práce.

Augustového tábora sa zúčastnilo celkovo 25 detí z Ukrajiny a zo Slovenska. Veľká vďaka patrí naším dobrovoľníkom, ktorí sa podujali byť animátormi. Zároveň ďakujeme Gréckokatolíckemu kňazskému semináru bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove, kde sa tábor opätovne uskutočnil.