Aktuality

Čo máme nové?

Aktuálne vydanie časopisu Cesta

pridal: charita | dátum: 15. marca 2024 | kategória: Mesačník Cesta

Ak ste si ešte nezabezpečili marcový výtlačok Cesty od našich distributérov, je načase to urobiť. Nezmeškajte príležitosť získať si najnovšie číslo plné zaujímavých tém a príbehov. V distribúcii len do konca mesiaca!

Čo marcové číslo na tému BOJ prináša?

  • Rozhovor k hlavnej téme „Boj“ šéfredaktorky Denisy Považanovej s vedkyňou Mgr. Boženou Smolkovou, PhD., samostatnou vedeckou pracovníčkou v Biomedicínskom centre SAV v Ústave experimentálnej onkológie o výskume rakoviny pankreasu, o náročnosti a komplikáciách, o boji s nedostatkom financií, o úspechoch aj zlyhaniach, o veľkom úsilí a túžbe pomáhať ľuďom.
  • Duchovné slovo „Vždy je nádej“ o. Jozefa Gaču, v ktorom píše, že duchovný život kresťana nie je pokojný, nie je lineárny a bez výziev, ale naopak, kresťanský život si vyžaduje neustály zápas: kresťanský zápas o zachovanie viery, na obohatenie darov viery v nás.
  • V novom cykle V prvej línii – predstavenie zamestnanca slovenských charít predstavíme Tibora Hlavatého, vedúceho AOUA – ergoterapeuta z Domova nádeje Prešov – Centrum pre deti a rodiny. Ide o pobytovú formu, ktorou sa snažíme prinavrátiť plnohodnotný život v abstinencii mužom závislým od drog, alkoholu alebo iných nelátkových závislostí.
  • V článku „Nový arcibiskup v Prešove“ približujeme udalosť vysviacky vladyku Jonáša Maxima. Biskupskú chirotóniu, čiže vysviacku, prijal 27. januára 2024 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove za účasti takmer 60 biskupov z celého sveta.
  • V rubrike Zo spoločnosti ponúkame článok „Boj so závislosťou je bojom so sebou samým“. Psychiatri a neurovedci nám vysvetľujú, že na to, aby sme boli šťastní, potrebujeme v mozgu istú hladinu dopamínu, ktorý sa vytvára pri uspokojovaní základných životných potrieb. Dopamín sa však uvoľňuje aj keď sa zabávame. No najväčšiu porciu vám zabezpečia cigarety, alkohol, drogy a gamblovanie.
  • Článok „Krajská nadácia prerozdelila vyše 150-tisíc eur. Pomáha po zemetrasení aj núdznym“ predstavuje skutočnosť, že finančnú pomoc vo februári nasmerovala k právnickým osobám – obciam a cirkvám priamo zasiahnutým živelnou pohromou z októbra minulého roku.
  • V cykle Univerzita vzťahov ponúkame článok „Učenie sa, ako riešiť konflikt hneď, ako vznikne“. Niektorí ľudia sa boja konfliktu preto, že mali s konfliktom skúsenosť v rodine. Preto sa budú vyhýbať riešeniu akéhokoľvek konfliktu. V ich živote, ako aj v ich súčasných vzťahoch, je veľa nedokončeného biznisu. Strach z konfliktov v detstve ich stále ovláda a oni robia všetko preto, aby sa vyhli potenciálne konfliktnej situácii.
  • Svedectvo „Boj so závislosťou sa dá vyhrať“ rozpráva príbeh Andreja, ktorý mal problém s drogami, alkoholom, gamblingom, skrátka padol do závislosti. Trvalo to roky, kedy nevedel žiť svoj život triezvy, nevedel sa nájsť, nevedel, kto je, aké má v živote miesto, hľadal podstatu života a bytia, ale vždy to bolo nesprávnym spôsobom.
  • Nechýbajú ďalšie pravidelné rubriky a cykly, krížovka, vtipy a správy z charít.

Prajeme príjemné čítanie!