Aktuality

Čo máme nové?

Aktívni a tvoriví

pridal: charita | dátum: 30. októbra 2020 | kategória: Dobrovoľníci

Farská charita Milpoš sa podujala na výrobe náhrobných vencov. Na aktivite sa podieľalo celkovo 18 dobrovoľníkov z farnosti.

Príprave, výrobe, ako aj samotnému predaju vencov venovali 27 hodín. Z predaja nakoniec získali 326€.